Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2018

3008 8e76 500
6344 5307
Reposted frombrumous brumous viasatyra satyra

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
2720 bd38
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viasatyra satyra
7293 e7dc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyra satyra
- Co słychać?
- Dziękuje, u mnie maj.
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viasatyra satyra
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.
8137 6af1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viasatyra satyra
2366 7736 500
Reposted fromjohnstaedler johnstaedler viasatyra satyra
4575 8b6c 500

banshy:

Gásadalur by Juuso Hämäläinen

4063 d6d5
Reposted frompurpa purpa viaEtien Etien
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee viahyphaeoflove hyphaeoflove

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viaEtien Etien
5414 d926 500
Reposted fromszatanista szatanista viaEtien Etien
2160 6ec0 500
Marek Koterski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaEtien Etien
7748 f421 500
niezwykłe jest tuż obok mnie...
Reposted fromankaottak94 ankaottak94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl