Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2017

Kocham i nienawidzę. 
8353 c09a
Reposted byInnominate Innominate
1203 6c64
Reposted fromsilentshout silentshout viasatyra satyra
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasatyra satyra
inne będą nasze dni, 
adres, 
telefony 
kiedyś, po latach, 
spotkasz mnie - idąc na przykład z żoną. 
kiedy się ukłonisz, no to spojrzę uśmiechnięta
Twoja żona spyta: kto to? 
a Ty powiesz: 
- nie pamiętam.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viasatyra satyra
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viadreamerlive dreamerlive
6672 2b13 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaresort resort
8025 3e59
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaresort resort
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
2630 88d2
Reposted fromkarahippie karahippie viasatyra satyra
Dlaczego możemy wyłożyć się, jeżdżąc na łyżwach, a nie możemy, kończąc kilkuletni związek? Upadek psychiczny często bywa zresztą o wiele bardziej bolesny od fizycznego. I dłużej goją się rany. Problem jednak w tym, że jego skutków zwykle nie widać, bo cierpiący na zaburzenia psychiczne ludzie robią wszystko, aby umiejętnie się z nimi przed światem kryć.
A tymczasem to świat się powinien wstydzić, nie oni.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viadreamerlive dreamerlive
3073 53cd
Reposted fromsarazation sarazation viaEtien Etien
3714 563f 500

andantegrazioso:

Friday evening mood | foter

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaEtien Etien
4293 8f1c 500
- Beata Kołodziejczyk (2)
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem viacytaty cytaty
Zapraszałem ją do mieszkania
Kątem oka widzę jej stanik
A rok później mamy się za nic
— Taco Hemingway - “Nostalgia”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viaEtien Etien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl